Plakaty z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, z czasów Wolnego Miasta Gdańska i Polski Ludowej, a także wchodzące z nimi w dialog interpretacje młodych artystów współczesnych są przedmiotem wystawy 100XPropaganda, której...

Więcej na ten temat:

Plakaty, które skłaniają do refleksji. O wystawie 100XPropaganda w ASP

O wystawie 100XPropaganda w ASP

8 listopada 2018 (45 opinii)

Plakaty z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, z czasów Wolnego Miasta Gdańska i Polski Ludowej, a także...