Antonello da Messina, Tycjan, Veronese. Arcydzieła z Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu 34