Danuta Baduszkowa uhonorowana przez artystów Teatru Muzycznego 12

Dodaj opinię
Bębniarze podziękowali pracownikom szpitala swoją muzyką

Zobacz również

Bębniarze podziękowali pracownikom...

27

zdjęć

Danuta Baduszkowa (1919-1978), patronka Teatru Muzycznego w Gdyni, jest dla tej sceny postacią legendarną - dzięki niej Gdynia ma scenę musicalową. Pierwsza dyrektor Teatru Muzycznego (początkowo działającego w Nowym Porcie w Gdańsku, a później w budynku, gdzie dziś siedzibę ma Teatr Miejski w Gdyni) z okazji 100. rocznicy urodzin uhonorowana została tablicą ufundowaną przez Teatr Muzyczny, którą odsłonięto na grobie byłej dyrektor na Cmentarzu Witomińskim.