Europejskie Forum Nowych Idei 201926 września 2019 53

Dodaj opinię
Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Grażyna Torbicka

Grażyna Torbicka

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk

Jacek karnowski, Mieczysław Struk

Jacek karnowski, Mieczysław Struk

Jerzy Buzek i Henryka Bochniarz

Jerzy Buzek i Henryka Bochniarz

Jerzy Buzek i Henryka Bochniarz

Jerzy Buzek i Henryka Bochniarz

Maciej Witucki

Maciej Witucki

Uczestnicy

Uczestnicy