II Bal równych szans 56

Dodaj opinię
Uczestnicy

Uczestnicy

Karolina Łukaszewska-Kępa i Mikołaj Kępa

Karolina Łukaszewska-Kępa i Mikołaj Kępa

Uczestnicy

Uczestnicy

Przemek Kossakowski, Emilia Kochanowska, Michał Milka

Przemek Kossakowski, Emilia Kochanowska, Michał Milka

Mateusz Kusznierewicz

Mateusz Kusznierewicz

Uczestnicy

Uczestnicy

Występy taneczne

Występy taneczne

Występ Ani Karwan

Występ Ani Karwan

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Pokaz tańca par klubu Creative Dance

Piotr Kowalczuk

Piotr Kowalczuk

Uczestnicy

Uczestnicy

Przedmioty na licytację

Przedmioty na licytację

Przedmioty na licytację

Przedmioty na licytację

Przedmioty na licytację

Przedmioty na licytację

Występ Ani Karwan

Występ Ani Karwan