II Forum Wizja Rozwoju

 52
Laureaci

Laureaci

Bernadeta Budzisz-Rogowska – Dziennikarka telewizyjna, prezenterka TVP3 Gdańsk
Krzysztof Świątek

Bernadeta Budzisz-Rogowska – Dziennikarka telewizyjna, prezenterka TVP3 Gdańsk Krzysztof Świątek

Poseł Małgorzata Zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki