II Forum Wizja Rozwoju24 czerwca 2019 52

Dodaj opinię
Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Poseł Małgorzata Zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Uczestnicy

Poseł Małgorzata Zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wojciech Szczurek

Wojciech Szczurek

Wojciech Szczurek

Wojciech Szczurek

Uczestnicy

Uczestnicy