Wojna/Krieg/Milkhome - Pieśni dla pokoju

Zespół

Zespół

Zespół

Zespół

André Ochodlo

André Ochodlo

Zespół

Zespół

André Ochodlo

André Ochodlo

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń

Zespół

Zespół

André Ochodlo

André Ochodlo

André Ochodlo

André Ochodlo

André Ochodlo

André Ochodlo

Justyna Szafran

Justyna Szafran

Justyna Szafran

Justyna Szafran

Justyna Szafran

Justyna Szafran

Justyna Szafran

Justyna Szafran

Anna Sroka-Hryń

Anna Sroka-Hryń